1pc of 9V Ni-CD & Ni-MH Battery Charger(GN-CHMH9V)
Specification : AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz...>>詳細內容
2pcs of 9V Li-Ion Battery Charger(GN-CHLI29V)
Specification : AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz...>>詳細內容
共有 2筆記錄 / 共有 1
    
新產品
創新電池
單電池
電池組
充電器
成品電池組